Fotowoltaika na zakładzie produkcyjnym

Moc

12.48 [kWp]

Warszawa

12 wrz 2016 | Bison Energy

Na początku września 2016 zrealizowaliśmy w Wyszkowie instalację składającą się z 48 modułów o łącznej mocy 12,48 kWp. System został oparty o technologię SolarEdge z optymalizacją pracy każdego modułu z kilku powodów:

• liczne zacienienia występujące od okolicznych drzew, zabudowań i infrastruktury dachowej, takiej jak centrale i kanały wentylacyjne; wykorzystanie SolarEdge pozwoli na zniwelowanie wpływu otoczenia na pracę systemu do minimum; optymalizacja pracy każdego modułu będzie gwarancją maksymalizacji uzysków energii dla danego obiektu,

• wysokie bezpieczeństwo pracy – optymalizatory pracy pozwalają na szybkie i skuteczne obniżenie napięcia na instalacji fotowoltaicznej do wartości bezpiecznej dla personelu serwisowego, sił reagowania oraz budynku; funkcjonalność ta jest szczególnie istotna na obiektach przemysłowych, w których realizowana jest różnego rodzaju produkcja.

W instalacji zastosowano moduły fotowoltaiczne polskiego producenta SELFA GE S.A., trójfazowy inwerter solarny SolarEdge SE10K wraz z optymalizatorami pracy P300. System montażowy pochodzący od firmy CORAB Sp. z o.o. wraz ze specjalną konstrukcją wsporczą dedykowaną dla skomplikowanego układu dachu. Instalacja została wyposażona w komplet zabezpieczeń zarówno po stronie prądu stałego, jak i zmiennego. W ramach projektu wykonany został również kompletny monitoring pracy systemu.

Oferta swoim zakresem obejmowała również sporządzenie pomiarów i dokumentacji powykonawczej, a także koordynację procesu zgłoszenia i przyłączenia mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej (Operator PGE Dystrybucja). Instalacja systemu przebiegła bardzo sprawnie i zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, a także ustalonym harmonogramem. Zgłoszenie i przyłączenie mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej jest obecnie w trakcie procedowania.