Wyłącznie wyższa jakość

03 lut 2022 | Janek z Bisona

Stały popyt na usługi Bison Energy zapewniają nam polecenia od obecnych Klientów. To dla nas ogromne wyróżnienie i najlepszy dowód na niezmiennie wysoką jakość naszych prac. Jak to robimy? Od pierwszej wykonanej realizacji utrwalamy doświadczenia i wyciągamy wnioski, na podstawie których wypracowujemy standardy. Z tego artykułu dowiesz się co robimy, aby zagwarantować najlepszy możliwy efekt, pracując dla naszych Klientów.

Jakość i bezpieczeństwo powinny być zagwarantowane dzięki zewnętrznym normom, które należy spełnić, aby dany system został odebrany przez straż pożarną czy inspekcję budowlaną. Takie działanie jest konieczne. Ale czy jest też wystarczające? W Bison Energy chcemy działać według własnych standardów – nierzadko wyższych od tych obligatoryjnych. Pracujemy na to, aby nie tylko wyróżniać się na tle innych, ale aby być najlepszymi w swojej branży. Dopiero to stanowi wyjątkową wartość dla naszych Klientów, a nam ułatwia stabilny rozwój.

Checklisty – bezwzględne, ale pomocne

W bieżącej kontroli jakości używamy do pracy prostego narzędzia w postaci checklisty. Pomagają nam one już na etapie analizy potrzeb. Nasi audytorzy używają ściśle określonej mapy punktów, którą przechodzą wraz z inwestorem na miejscu przyszłych prac. To daje nam pewność, że ofertę sporządzimy po dokładnym zrozumieniu sytuacji Klienta.

Zapewnienie jakości osiągamy również dzięki temu, że nasze projektowanie odbywa się wedle jasno określonej szczegółowej procedury. Inżynierowie Bison Energy tworzą oferty w oparciu o stałą strukturę, wypracowaną przez lata doświadczenia i zawierającą wszystkie informacje niezbędne do decyzji o podjęciu inwestycji.

Checklisty są niezastąpione również na miejscu montażu. Nasi instalatorzy posiadają specjalnie zaprojektowane materiały pomocnicze, które pomagają im ocenić sytuację w momencie rozpoczęcia prac. Checklisty przydają się też po ich zakończeniu – pomagając zweryfikować, czy prace zostały wykonane z dokładnością do najdrobniejszego szczegółu.

Rzetelnie zaprojektowane checklisty gwarantują zachowanie stałej jakości

Bezdyskusyjne bezpieczeństwo

Naszym kolejnym standardem jest bezpieczeństwo we wszystkim, co robimy. W Bison Energy dbamy o nie szczególnie w czterech wymiarach. Gwarantują one naszej firmie stabilny rozwój, a przede wszystkim przynoszą one wymierne korzyści Klientowi, który zdecydował się na naszą instalację.

Po pierwsze uwzględniamy dobre praktyki inżynierskie dla rozwiązań elektrycznych. Nierzadko pewne elementy ignoruje się z uwagi na czas lub koszty ich dopilnowania – w Bison Energy nie uznajemy tutaj kompromisów. Po drugie dbamy o zachowanie zgodności z wymogami bezpieczeństwa i instrukcjami dostawców naszych komponentów. To zapewnia inwestorowi gwarancję producenckie, a dla nas jest podstawą do budowania zdrowych relacji z partnerami. Po trzecie zachowujemy wewnętrzne normy bezpieczeństwa instalacji, które wypracowaliśmy na bazie wieloletniego doświadczenia. Weryfikujemy je poprzez niezależne od instalatorów delegowane do tego jednostki. To daje Klientowi spokojny sen. Po czwarte rzetelnie szkolimy naszych pracowników z bezpiecznej pracy z prądem oraz na wysokości. To pozwala uniknąć Klientowi uciążliwych formalności w razie wypadku na miejscu pracy.

Bezpieczny portfel Klienta

Skoro mowa o bezpieczeństwie inwestycji, to nie można zapomnieć o jej opłacalności. Ten standard gwarantujemy dzięki wiedzy naszych pracowników. Znając dobrze dostępność i jakość produktów oraz posiadając kompetencje projektowe z łatwością dobieramy odpowiednie komponenty tak, aby wydane przez Klientów pieniądze zwróciły się w ustalonym czasie. Naszym standardem jest przygotowanie takich ofert, w których symulacje i prognozy są pewne, a jeśli występują odchylenia, to wyłącznie na korzyść inwestora.

Bezpieczny portfel to również śmiałe odmowy współpracy. Obowiązkiem doradcy lub projektanta jest informowanie klienta, że dana koncepcja będzie nieefektywna. Staramy się wtedy proponować inne rozwiązania, nierzadko jednak nie ma innego wyjścia – z fizyką się nie negocjuje. Dlatego w przypadku niskiej opłacalności rozwiązania i braku alternatyw nasi pracownicy mają obowiązek odmowy z uwagi dbałość o finanse klienta.

Praca własnym zespołem

Jesteśmy przekonani, że tak wysokie standardy jakości potrafi realizować wyłącznie własny zespół. Dlatego prace dla naszych klientów wykonują etatowi i przeszkoleni wedle naszych norm instalatorzy, którzy posiadają certyfikaty Urzędu Dozoru Technicznego, uprawnienia do prac elektrycznych, wykonywania pomiarów i prac na wysokości.

Dbałość o zespół to rozwijanie tożsamości biznesu. To rozwijanie poczucia wspólnotowości i bezpieczeństwa wśród pracowników.

Dodatkowo praca własnymi zasobami ludzkimi gwarantuje, że wiedza w naszej organizacji pozostaje wewnątrz i łatwiej ją rozwijać. To tylko zachęca do rozwijania i szkolenia pracowników w zakresie produktowym, technicznym i kompetencji miękkich. Nie traktujemy tego jako “premię do pensji” – to obowiązek pracodawcy.

 

Transparentność w działaniu

Przejrzysta komunikacja z Klientem nazywana jest często “transparentnością”. My rozumiemy ją szerzej i traktujemy ją również jako standard. 

Jednym z jej wymiarów jest nasz wewnętrzny sposób zarządzania pracą. Systemy, których używamy są transparentne, aby każdy z pracowników miał wgląd w każdy etap procesu. Dzięki temu każdy może mieć pozytywny wpływ na zachowanie jakości w przebiegu prac.

Innym efektem zachowania standardu przejrzystości jest forma konstruowanych ofert. Nie posiadają one żadnych ukrytych kosztów, a wszystkie wyszczególnione są w sposób widoczny i łatwy w zrozumieniu. 

Poza formą kosztorysu zawartość oferty jasno precyzuje: co jest potrzebne do wykonania usługi, jakie warunki musi spełnić inwestycja, żeby się powiodła. Dzięki temu nasi Klienci wiedzą, co zawiera zaproponowana kwota: elementy systemu, sposób montażu, zasady uruchomienia, zawartość dokumentacji, warunki gwarancji i obsługi posprzedażowej.


Przełożyliśmy inżynierskie podejście i proceduralne działanie na realizację naszych usług. Z jednej strony nasi Klienci przez pełen proces czują się bezpiecznie. Z drugiej łatwiej nam skalować to, co robimy. Pomimo unikalności każdego projektu działamy sprawnie i równo – jak w dobrze wykonanym zegarku.

Piotr Norberciak, współzałożyciel Bison Energy

Plug and play

Ostatnim standardem jest aspekt najmniej techniczny, ale często podkreślany przez zadowolonych Klientów Bison Energy. Jest to kompleksowość, którą rozumiemy jako dostarczanie usługi tak, aby nie wymagać od Klienta żadnych dodatkowych działań. Pomimo, że jesteśmy inżynierami, posiadamy jednostki, które odpowiadają za opracowanie dokumentacji powykonawczej, zgłoszenia dla Operatorów Sieci Dystrybucyjnych, uzgodnienia z rzeczoznawcami ds. przeciwpożarowych czy rozliczenia dofinansowań. Te elementy to dla Klienta wartość dodana współpracy z nami, a dla nas standard naszej kompleksowości.

Wysoką jakość instalacji naszych Klientów gwarantujemy dzięki wewnętrznym standardom. Ich wypracowanie jest kosztowne: wymaga czasu, kompetencji i nie przyspiesza rozwoju biznesu. Gwarantuje jednak stabilny wzrost i jest podstawą w podejściu do usług opartych na jakości, czyli takich jakie oferujemy w Bison Energy.