Blog

Ulga termomodernizacyjna na fotowoltaikę

Wróc do bloga

26 Sty 2019 Tomasz

Czym jest ulga termomodernizacyjna?

Nowa ulga termomodernizacyjna w PIT, obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. Pozwala ona odliczyć od podatku do 53 tys. zł, z tytułu poniesionych wydatków na przedsięwzięcie termomodernizacyjne w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych.

Wydatki podlegające uldze?

  • zakup instalacji fotowoltaicznej;
  • usługa montażu instalacji fotowoltaicznej;

Pełna lista wydatków kwalifikowanych: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002489

Kto może skorzystać z ulgi?

Podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego – czyli budynków wolnostojących, w których dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.  Z ulgi mogą skorzystać: podatnicy opłacający PIT według skali (stawki 18% i 32%), przedsiębiorcy płacący liniowy 19% PIT, a także ryczałtowcy (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych).

Kto nie może skorzystać z ulgi?

Z ulgi nie mogą skorzystać właściciele mieszkań, budynków wielorodzinnych (bloki), lokali przemysłowych (komercyjnych: sklepy, biura), ani budynków będących w budowie. Z ulgi nie może skorzystać osoba ponosząca wydatki na budynek nie będący jej własnością – a którym dysponuje – np. na podstawie umowy najmu.

Z ulgi wyłączone są również wydatki sfinansowane w ramach innej pomocy z budżetu państwa np. program ,,Czyste Powietrze” w części pochodzącej ze środków publicznych.

Przy modernizacji jakich budynków, oprócz domów mieszkalnych można starać się o ulgę?

Nie można ubiegać się o ulgę przy modernizacji budynków wolnostojących przynależnych do gospodarstwa domowego takich jak: garaże, stodoły; czy budynki gospodarcze. Jeśli znajdują się w jednej bryle z budynkiem mieszkalnym to służą celom mieszkalnym i mogą być brane pod uwagę przy rozliczaniu ulgi.  Prawo do odliczenia posiadają również przedsiębiorcy będący właścicielami nieruchomości wykorzystywanych do celów mieszkalnych.

Jakie są warunki konieczne do spełnienia?

Podatnik musi rozliczać się z fiskusem na podstawie podatku PIT. Należy udowodnić każdy z poniesionych wydatków, w razie potrzeby wystarczy przedstawić fiskusowi faktury dokumentujące poniesione koszty. Rozliczenie następuje w momencie składania deklaracji PIT za dany rok podatkowy.

Jak długo można korzystać z ulgi?

  • 3 lata na zrealizowanie przedsięwzięcia, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiony został pierwszy wydatek,
  • 6 lat na odliczenie wydatków od dochodów.

PRZYKŁAD:

Sześcioletni okres dotyczy sytuacji, gdy podatnikowi nie wystarczyło w kolejnych latach dochodów, od których mógłby odliczyć wydatki termomodernizacyjne. Innymi słowy, jeśli podatnik wyda przykładowo 40 tys. zł na instalację fotowoltaiczną, a jego dochód w danym roku wyniesie 20 tys. zł, to pozostałe 20 tys. zł będzie mógł odliczyć od dochodu w kolejnych 6 latach.

PRZYKŁAD:

Roczny dochód: 60 000,00 zł
Koszt instalacji fotowoltaicznej: 20 000,00 zł
Stawka PIT: liniowy 19%
Ulga w podatku: 3 800,00 zł

Roczny dochód: 150 000,00 zł
Koszt instalacji fotowoltaicznej: 40 000,00 zł
Stawka PIT: skala 18/32%
Ulga w podatku: 12 800,00 zł

Ostatnie wpisy

02 04.20
Dlaczego my

Dotacja na fotowoltaikę w Warszawie

Na terenie m.st. Warszawy dostępna jest cykliczna dotacja ze środków Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej. Jeżeli Twoja nieruchomość zlokalizowana jest w […]

13 01.20
Dlaczego my

#Mój prąd – rządowy program wsparcia

Program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Aktualny nabór wniosków trwa w trybie ciągłym od […]

Zostaw swoje dane - oddzwonimy