Wyższe dotacje i zmiany w programie Mój Prąd 4.0

29 lis 2022 | Janek z Bisona

Zasady udzielania wsparcia w programie Mój Prąd 4.0 uległy znaczącej poprawie. Pisaliśmy o wyjściowych warunkach tego programu w kwietniu 2022 (tutaj). Dzisiaj piszemy o tym, co uległo zmianie w zeszłym tygodniu. Z tego artykułu dowiecie się kto, na jakich zasadach i w jakim wymiarze może otrzymać wsparcie w ramach aktualnego programu Mój Prąd 4.0.

Co uległo zmianie?

Na początek wymieńmy punkty, które uległy poprawie:

 • zwiększono dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej w ramach programu o dodatkowe 2000 złotych 
 • zwiększono dofinansowanie do magazynów energii w ramach programu o dodatkowe 8500 złotych  – z 7500 na 16000
 • nie określono limitów na środki finansowe przeznaczone na ten program – wcześniej było to 855 000 000 złotych
 • zapewniono o tym, że środków wystarczy dla wszystkich prosumentów
 • termin zgłaszania wniosków wydłużono do 31 marca 2023

Co szczególnie w tym programie wsparcia transformacji energetycznej cieszy, to fakt, że odczuwalnie zwiększono kwotę dotacji na magazyny energii. Wcześniejsza kwota była ułamkiem kosztów tego rozwiązania w odniesieniu do cen rynkowych.

Aktualne wsparcie

Obecnie można otrzymać nawet 31 000 złotych dotacji łącznie. Szczegółowe kwoty dofinansowania wyglądają następująco:

 • instalacja fotowoltaiczna bez dodatkowych elementów – do 6 000 złotych
 • instalacja fotowoltaiczna z dodatkowymi elementami – do 7 000 złotych

Dodatkowe elementy to:

 • magazyn ciepła – do 5 000 złotych niezależnie od dopłaty za fotowoltaikę 
 • magazyn energii elektrycznej – do 16 000 złotych niezależnie od dopłaty za fotowoltaikę i magazyn ciepła
 • sterowanie i zarządzanie energią z fotowoltaiki (HEMS/EMS) – do 3 000 złotych  niezależnie od dopłaty za fotowoltaikę, magazyn ciepła i energii elektrycznej

Dodatkowe warunki otrzymania dofinansowania:

 • do dotacji kwalifikują się koszty poniesione od 1 lutego 2020 roku
 • dofinansowanie obejmuje tylko prosumentów rozliczających prąd w systemie net-billing (nowy sposób rozliczeń wprowadzony od 1 kwietnia 2022)
 • osoby rozliczające się w systemie net-metering (w tym beneficjenci poprzednich edycji “Mój Prąd”) mogą skorzystać z dofinansowań na określonych warunkach pod warunkiem przejścia na system rozliczenia net-billing
 • kwota dofinansowania nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych
 • do dotacji na HEMS/EMS* konieczne jest zainstalowanie magazynu ciepła lub magazynu energii

Co to jest HEMS/EMS?

HEMS, czyli „home energy management system” to system zarządzania energią w budynku – jego zadaniem jest optymalizacja zużycia energii elektrycznej oraz ciepła.

EMS, czyli „energy management system” to system zarządzania energią pozyskaną z mikroinstalacji fotowoltaicznej. System ten umożliwia inteligentne sterowanie przepływem energii pozyskanej z mikroinstalacji fotowoltaicznej pomiędzy bieżącym zużyciem, magazynem energii elektrycznej lub magazynem ciepła – według ustalonych priorytetów.

Czy warto czekać?

Jeśli jesteśmy gotowi na inwestycję już dziś – nie warto zwlekać. Dlaczego? Z dwóch przyczyn.

Po pierwsze komponenty i jakościowe firmy wykonawcze są w coraz większym niedoborze. Popyt przerasta podaż, przez co ceny usług i produktów na rynku rosną. Oczekiwanie na lepsze dotacje skutkuje inwestycją o dłuższym czasie zwrotu.

Po drugie warunkiem otrzymania dofinansowania jest przyłączenie zmodernizowanej instalacji do sieci w momencie składania wniosku. To znaczy, że rozbudowę lub instalację systemu należy wykonać do lutego 2023, aby pozostawić czas na formalności przyłączeniowe.

Podsumowanie

Obecny obraz programu Mój Prąd 4.0 jest najkorzystniejszym z dotychczasowych. W szczególności dotyczy to ludzi, którzy chcą zwiększać swoją efektywność energetyczną w dużym wymiarze. Na największą pomoc mogą liczyć prosumenci, najbardziej rozbudowujący swoje systemy. Odczytujemy to jako zachętę do transformacji energetycznej gospodarstw domowych i firm.

Nie przegap tego momentu – znajdź odpowiedniego partnera, który pomoże Ci korzystać z energii bezpieczniej, taniej i mądrzej. A jeśli potrzebujesz rzetelnych informacji, wspólnej analizy Twojej inwestycji lub rozmowy z doświadczonymi specjalistami w celu podjęcia decyzji  – pomożemy Ci w tym: napisz lub zadzwoń do Bison Energy