Blog

Start programu „Prosument”

Wróc do bloga

03 Kwi 2015 Tomasz

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarni Wodnej oraz BOŚ Bank uruchamiają program, którego celem jest „wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii – „Prosument” to linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”. Pierwsza transza dotacji przekazana do rozdysponowania to 20 mln zł, budżet całego programu do roku 2022 wynosi 800 mln zł.

Oferta skierowana jest do:

  • osób fizycznych posiadających prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym albo prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w budowie,
  • wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych zarządzających budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi.

Dofinansowanie realizowane jest w formie kredytu wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia, w tym:

  • w formie dotacji:

dla instalacji do produkcji energii elektrycznej (w tym mikrokogeneracji):

– do 40% dofinansowania w roku 2015

– do 30% dofinansowania po roku 2015

dla instalacji do produkcji ciepła (za wyjątkiem kogeneracji):

– do 20% dofinansowania w roku 2015

– do 15% dofinansowania po roku 2015w formie kredytu preferencyjnego o:

– oprocentowaniu w wysokości 1% w skali roku

– okresie kredytowania do 15 lat.

Nabór wniosków przez BOŚ Bank rozpoczyna się 24 kwietnia 2015.

Szczegóły dotyczące finansowania inwestycji wraz z dotacją dostępne są na stronie internetowej BOŚ Bank.

Ostatnie wpisy

02 04.20
Dlaczego my

Dotacja na fotowoltaikę w Warszawie

Na terenie m.st. Warszawy dostępna jest cykliczna dotacja ze środków Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej. Jeżeli Twoja nieruchomość zlokalizowana jest w […]

13 01.20
Dlaczego my

#Mój prąd – rządowy program wsparcia

Program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Aktualny nabór wniosków trwa w trybie ciągłym od […]

Zostaw swoje dane - oddzwonimy