Blog

Posiadamy certyfikat instalatora odnawialnych źródeł energii

Wróc do bloga

09 Cze 2014 Tomasz

Z radością informujemy, że posiadamy w naszym zespole certyfikowanych instalatorów OZE z zakresu systemów fotowoltaicznych, słonecznych systemów grzewczych oraz pomp ciepła. Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne – „Certyfikat jest dokumentem potwierdzającym posiadane przez instalatora kwalifikacje do instalowania odnawialnego źródła energii.” Za sprawą rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie warunków i trybu wydawania certyfikatów w zakresie odnawialnych źródeł energii – certyfikat jest wydawany przez Urząd Dozoru Technicznego. Mgr inż. Tomasz Pijarczyk oraz mgr inż. Piotr Norberciak spełnili wszystkie wymogi postawione w rozporządzeniu i otrzymali następujące certyfikaty:

  • OZE-W/27/000003/14, 2014-06-09, WARSZAWA – SYSTEMY FOTOWOLTAICZNE (PV)
  • OZE-W/27/000004/14, 2014-06-09, WARSZAWA – SŁONECZNE SYSTEMY GRZEWCZE (ST)
  • OZE-W/27/000005/14, 2014-06-09, WARSZAWA – POMPY CIEPŁA (HP)
  • OZE-W/27/000006/14, 2014-10-14, WARSZAWA – POMPY CIEPŁA (HP)
  • OZE-W/27/000007/14, 2014-10-14, WARSZAWA – SYSTEMY FOTOWOLTAICZNE (PV)

Lista certyfikowanych instalatorów dostępna na stronie Urzędu Dozoru Technicznego.

Ostatnie wpisy

02 04.20
Dlaczego my

Dotacja na fotowoltaikę w Warszawie

Na terenie m.st. Warszawy dostępna jest cykliczna dotacja ze środków Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej. Jeżeli Twoja nieruchomość zlokalizowana jest w […]

13 01.20
Dlaczego my

#Mój prąd – rządowy program wsparcia

Program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Aktualny nabór wniosków trwa w trybie ciągłym od […]

Zostaw swoje dane - oddzwonimy