Posiadamy certyfikat instalatora odnawialnych źródeł energii

09 cze 2014 | Bison Energy

Z radością informujemy, że posiadamy w naszym zespole certyfikowanych instalatorów OZE z zakresu systemów fotowoltaicznych, słonecznych systemów grzewczych oraz pomp ciepła. Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne – „Certyfikat jest dokumentem potwierdzającym posiadane przez instalatora kwalifikacje do instalowania odnawialnego źródła energii.” Za sprawą rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie warunków i trybu wydawania certyfikatów w zakresie odnawialnych źródeł energii – certyfikat jest wydawany przez Urząd Dozoru Technicznego. Mgr inż. Tomasz Pijarczyk oraz mgr inż. Piotr Norberciak spełnili wszystkie wymogi postawione w rozporządzeniu i otrzymali następujące certyfikaty:

  • OZE-W/27/000003/14, 2014-06-09, WARSZAWA – SYSTEMY FOTOWOLTAICZNE (PV)
  • OZE-W/27/000004/14, 2014-06-09, WARSZAWA – SŁONECZNE SYSTEMY GRZEWCZE (ST)
  • OZE-W/27/000005/14, 2014-06-09, WARSZAWA – POMPY CIEPŁA (HP)
  • OZE-W/27/000006/14, 2014-10-14, WARSZAWA – POMPY CIEPŁA (HP)
  • OZE-W/27/000007/14, 2014-10-14, WARSZAWA – SYSTEMY FOTOWOLTAICZNE (PV)

Lista certyfikowanych instalatorów dostępna na stronie Urzędu Dozoru Technicznego.