bisonenergy.pl / aktualności / Szkolenie dla Wojskowej Akademii Technicznej

Szkolenie dla Wojskowej Akademii Technicznej

14:55 21 Grudzień, 2016
Tomasz

W sobotę 17 grudnia na zaproszenie „Koła Naukowego Energetyków” Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej przeprowadziliśmy szkolenie teoretyczne i praktyczne z zakresu projektowania systemów fotowoltaicznych wraz z prezentacją i obsługą profesjonalnego oprogramowania PV*SOL Premium.


Pierwsza część szkolenia prowadzona przez Pana Michała Szewczyka swoim zakresem obejmowała m.in. definicję mikroinstalacji fotowoltaicznej, opis typów instalacji wraz z uproszczonym schematem i zasadą działania; szczegółowy opis poszczególnych elementów domowego systemu fotowoltaicznego współpracującego z siecią elektroenergetyczną; aspekty, które należy wziąć pod uwagę przy budowie oraz projekcie domu, który będzie wyposażony w system fotowoltaiczny; omówienie wpływu zacienienia na pracę paneli; monitoring pracy instalacji fotowoltaicznych wraz z bilansem energii w budynku; a także praktyczne aspekty zgłoszenia i przyłączania mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do sieci dystrybucyjnych.


W czasie omawiania poszczególnych tematów studenci mogli zapoznać się z elementami systemu, takimi jak inwerter (falownik) fotowoltaiczny, panel fotowoltaiczny, kable solarne wraz z konektorami MC4, zabezpieczenia elektryczne do prądu stałego oraz zmiennego.


Druga część szkolenia prowadzona przez Pana Tomasz Pijarczyka dotyczyła stron praktycznych projektowania systemów fotowoltaicznych przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi komputerowych. Omówione zostały wybrane narzędzia projektowe oferowane przez producentów inwerterów, a także rozwiązania komercyjne dedykowane do instalacji fotowoltaicznych. W kolejnym kroku Pan Tomasz omówił podstawowe funkcjonalności programu PV*SOL Premium oferowanego przez firmę Valentin Software GmbH. Następnie wykonany został projekt nadachowej mikroinstalacji fotowoltaicznej wraz ze szczegółowym omówieniem poszczególnych etapów oraz problemów projektowych – projekt obejmował m.in. utworzenie bryły budynku wraz z posadowieniem względem kierunków świata, utworzenie infrastruktury dachowej oraz otoczenia, dobór paneli fotowoltaicznych i rozłożenie generatora na połaci dachowej, wstępną symulację zacienienia i ocenę jakości ułożenia modułów, dobór inwertera solarnego wraz z omówieniem okablowania, symulację uzysków energii z projektowanej instalacji fotowoltaicznej.


W trakcie szkolenia studenci mieli możliwość zadawania pytań i prowadzenia dyskusji z prowadzącymi, dzięki czemu mogli poznać specyfikę i problematykę zagadnienia projektowania instalacji fotowoltaicznych od strony zarówno teoretycznej, jak i praktycznej. Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali od organizatorów stosowne certyfikaty poświadczające ich obecność oraz aktywność.
Bison Energy Sp. z o.o.

Trojany 64E, 05-252 Dąbrówka, Poland

NIP: 1251624891  |  KRS: 0000499135

Copyright 2014 Bison Energy

design by sixbox.es