bisonenergy.pl / aktualności / Zgłoszenie mikroinstalacji i umowa prosumencka

Zgłoszenie mikroinstalacji i umowa prosumencka

15:08 15 Lipiec, 2015
Tomasz

Zgłaszamy mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii do operatorów sieci i skutecznie pomagamy naszym Klientom stać się prosumentami.

 

Nasza firma posiada stosowne uprawnienia (certyfikaty instalatorów Odnawialnych Źródeł Energii wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego) oraz zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje elektroenergetyczne, które są wymagane do wykonania, opomiarowania i przygotowania dokumentacji niezbędnej do przyłączenia mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej.

 

W myśl obowiązujących przepisów procedurę przyłączenia mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej reguluje art. 7 ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. Nr 1059 z późn. zm.). Zgodnie z ustawą mikroinstalacją jest odnawialne źródło energii, o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW, przyłączone do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV.

 

Podmiot może ubiegać się o przyłączenie mikroinstalacji na podstawie zgłoszenia, w przypadku, gdy moc zainstalowana w mikroinstalacji nie jest większa niż moc przyłączeniowa jego obiektu i jeśli jest przyłączony do sieci dystrybucyjnej, jako odbiorca końcowy.

 

Kompleksowa realizacja instalacji oferowana przez Bison Energy obejmuje przygotowanie kompletnej dokumentacji oraz koordynację procesu przyłączeniowego mikroinstalacji.


Bison Energy Sp. z o.o.

Trojany 64E, 05-252 Dąbrówka, Poland

NIP: 1251624891  |  KRS: 0000499135

Copyright 2014 Bison Energy

design by sixbox.es