bisonenergy.pl / aktualności / Warsztaty w Słupsku

Warsztaty w Słupsku

18:44 3 Listopad, 2016
Tomasz

Razem z Fundacją Greenpeace Polska mieliśmy okazję prowadzić warsztaty z zakresu technologii odnawialnych źródeł energii dla młodzieży gimnazjalnej z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Słupsku. Materiał zajęć podzielony był na dwie części: teoretyczną poruszającą tematykę odnawialnych źródeł energii i praktyczną w oparciu o profesjonalne zestawy edukacyjne niemieckiej firmy leXsolar GmbH.

 

W pierwszej części szkolenia została przedstawiona Fundacja Greenpeace i efekty prowadzonych przez tę organizację kampanii, zagadnienia związane z globalnym ociepleniem, podział źródeł energii na energetykę odnawialną i nieodnawialną, omówienie technologii pozyskania energii z OZE i przykłady ich wykorzystania w Polsce oraz na Świecie – turbiny wodne, turbiny wiatrowe, biogazownie. Następnie szczegółowo omówiono instalacje fotowoltaiczne wraz z opisem poszczególnych elementów domowej mikroelektrowni słonecznej, potencjałem rozwoju energetyki słonecznej w naszym kraju oraz przykładowymi instalacjami zrealizowanymi przez firmę Bison Energy Sp. z o.o.

 

Druga cześć warsztatów polegała na pokazaniu praktycznych aspektów działania energii wiatru i słońca w oparciu o dwa zestawy edukacyjne: leXsolar-Wind Professional i leXolar-PV Professional. Delegaci Bison Energy wspólnie z gimnazjalistami prowadzili doświadczenia na dwóch stanowiskach. Zestaw wiatrowy poruszał zagadnienia dotyczące m. in. wpływu zmian ilości i kształtu łopat na pracę turbin wiatrowych, badanie prędkości wiatru w zależności od rodzaju i miejsca posadowienia turbin wiatrowych oraz wpływu zakłóceń strugi wiatru na pracę turbin. Przy drugim zestawie omówiono: wpływ zacienienia na pracę modułu fotowoltaicznego, wpływ kąta padania promieniowania słonecznego na produkcję energii elektrycznej z modułu fotowoltaicznego oraz działanie systemu wyspowego (typu off-grid) – z akumulatorami i modułem fotowoltaicznym.

 

Warsztaty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem ze strony uczniów słupskiego gimnazjum. Młodzież biorąca w nich udział wykazała się dużą ciekawością i zapałem do przeprowadzania doświadczeń. Jesteśmy pełni nadziei, że przekazana uczniom wiedza zaowocuje w przyszłości i przyniesie wiele korzyści, przekładając się na świadome korzystanie z energii oraz dbałość o ochronę środowiska.

 


Bison Energy Sp. z o.o.

Trojany 64E, 05-252 Dąbrówka, Poland

NIP: 1251624891  |  KRS: 0000499135

Copyright 2014 Bison Energy

design by sixbox.es