bisonenergy.pl / aktualności / Start programu „Prosument”

Start programu „Prosument”

11:29 3 Kwiecień, 2015
Tomasz

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarni Wodnej oraz BOŚ Bank uruchamiają program, którego celem jest „wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii – „Prosument” to linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”. Pierwsza transza dotacji przekazana do rozdysponowania to 20 mln zł, budżet całego programu do roku 2022 wynosi 800 mln zł.

  Oferta skierowana jest do:

 • osób fizycznych posiadających prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym albo prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w budowie,
 • wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych zarządzających budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi.
  1. Dofinansowanie realizowane jest w formie kredytu wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia, w tym:

 • w formie dotacji:
 • dla instalacji do produkcji energii elektrycznej (w tym mikrokogeneracji):

  – do 40% dofinansowania w roku 2015

  – do 30% dofinansowania po roku 2015

  dla instalacji do produkcji ciepła (za wyjątkiem kogeneracji):

  – do 20% dofinansowania w roku 2015

  – do 15% dofinansowania po roku 2015

 • w formie kredytu preferencyjnego o:
 • – oprocentowaniu w wysokości 1% w skali roku

  – okresie kredytowania do 15 lat.

  Nabór wniosków przez BOŚ Bank rozpoczyna się 24 kwietnia 2015.

  Szczegóły dotyczące finansowania inwestycji wraz z dotacją dostępne są na stronie internetowej BOŚ Bank.

  Chcesz wiedzieć, czy możesz zostać prosumentem? Zapraszamy do działu „Kontakt” – chętnie pomożemy!

  Untitled-1


  Bison Energy Sp. z o.o.

  Trojany 64E, 05-252 Dąbrówka, Poland

  NIP: 1251624891  |  KRS: 0000499135

  Copyright 2014 Bison Energy

  design by sixbox.es