bisonenergy.pl / aktualności / Prosument II – nowy program

Prosument II – nowy program

17:30 6 Październik, 2017
Tomasz

prosumentII

 

6 października 2017 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska wspólnie z BOŚ Bankiem ogłosił nowy program wsparcia dla rozproszonych źródeł energii odnawialnej (Prosument II). 40 mln zł, w tym 12 mln zł na dotacje zostało przeznaczonych na realizację przedsięwzięć dotyczących zakupu i montażu mikroinstalacji. 

 

Oferta skierowana jest do:

 • osób fizycznych posiadających prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym,
 • wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych zarządzających budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi.

Wsparciem finansowym objęte są przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu:

 • małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł do produkcji energii elektrycznej lub ciepła, na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych:
  • źródła ciepła opalane biomasą – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt
  • pompy ciepła – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt
  • kolektory słoneczne – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt
  • systemy fotowoltaiczne – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWp
  • małe elektrownie wiatrowe – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe
  • mikrokogeneracja – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe
 • instalacji równolegle wykorzystującej więcej niż jedno odnawialne źródło energii elektrycznej lub ciepła, wymienione powyżej, przeznaczonej dla jednego budynku mieszkalnego, o ile jest to technicznie i ekonomicznie uzasadnione

Dofinansowanie w formie kredytu wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (rozumianych jako koszt wykonania projektu instalacji, dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwoleń, koncesji, zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji objętych przedsięwzięciem) , w tym:

 

W formie dotacji:

 • dla instalacji do produkcji ciepła (pompy ciepła, kolektory słoneczne, źródła opalane biomasą) – do 15% kosztów kwalifikowanych,
 • dla instalacji do produkcji energii elektrycznej (systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, mikrokogeneracja) – do 30% kosztów kwalifikowanych.

W formie kredytu preferencyjnego o:

 • oprocentowaniu w wysokości 1% w skali roku
 • okresie kredytowania do 15 lat

Więcej informacji można uzyskać na stronach internetowych NFOŚiGW oraz BOŚ Bank.

 

Chcesz wiedzieć, czy możesz skorzystać z dotacji wraz z kredytem?
Zapraszamy do działu „Kontakt” – chętnie pomożemy!

 

Zadzwoń i porozmawiaj z ekspertem: 572 372 372.

 
Prosument


Bison Energy Sp. z o.o.

Trojany 64E, 05-252 Dąbrówka, Poland

NIP: 1251624891  |  KRS: 0000499135

Copyright 2014 Bison Energy

design by sixbox.es