Masz pytanie? Napisz.

"Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego numeru telefonu oraz adresu e-mail przez Bison Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Trojany 64E, 05-252 Dąbrówka, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000499135, NIP: 1251624891, REGON: 147110128, tj. Administratora w celu udzielenia Pani/Panu odpowiedzi na zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego pytanie.


Podanie danych jest dobrowolne, przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Użytkownik ma prawo uzupełniania danych osobowych, a także ich uaktualniania, żądania sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, chyba że sprzeciwiałyby się temu ogólnie obowiązujące przepisy prawa."

Dane teleadresowe

Bison Energy Sp. z o.o.

Trojany 64E, 05-252 Dąbrówka

biuro@bisonenergy.pl

+48 572 372 372

Bison Energy Sp. z o.o.

Trojany 64E, 05-252 Dąbrówka, Poland

NIP: 1251624891  |  KRS: 0000499135

Copyright 2014 Bison Energy

design by sixbox.es