bisonenergy.pl / aktualności / Energia ze słońca – powszechna i dostępna

Energia ze słońca – powszechna i dostępna

9:55 9 Lipiec, 2015
Tomasz

Planując budowę domu coraz częściej rozglądamy się za proekologicznymi i nowoczesnymi rozwiązaniami, które pozwolą nam poprawić komfort naszego życia, podnieść standard budynku, bądź przynieść przyszłe oszczędności. Wśród odnawialnych źródeł energii coraz częściej wymienia się energetykę słoneczną – dzieląc ją na dwie obecnie najważniejsze i najlepiej rozwinięte technologie:


  • – ogniwa fotowoltaiczne– to elementy, w których następuje bezpośrednia konwersja energii promieniowania słonecznego w energię elektryczną. Ogniwa fotowoltaiczne tworzą moduły (panele), a z nich budujemy systemy fotowoltaiczne, zwane również elektrowniami słonecznymi. Systemy fotowoltaiczne mogą działać niezależnie (być autonomiczne), bądź zostać zintegrowane z siecią dystrybucyjną (być podłączone do istniejącej sieci energetycznej w Państwa budynku),
  • – kolektory słoneczne– to urządzenia, w których następuje konwersja energii promieniowania słonecznego w energię cieplną. Technologia ta jest wykorzystywana do przygotowania ciepłej wody użytkowej, wspomagania centralnego ogrzewania, przygotowania ciepłej wody technicznej, bądź podgrzewu wody w basenach.

Postęp technologiczny pozwala obecnie na wykorzystanie energii pochodzącej z promieni słonecznych nie tylko w krajach o wysokim nasłonecznieniu – jak Hiszpania czy Portugalia, ale także w Niemczech, Czechach i Polsce. Należy bowiem zauważyć, iż obecnie dostępne urządzenia wykorzystują nie tylko promieniowanie bezpośrednie, ale również rozproszone i odbite. A zakres pracy urządzeń obejmuje zarówno promieniowanie widzialne dla ludzkiego oka, jak i promieniowanie podczerwone.

Gęstość promieniowania słonecznego w Polsce na płaszczyznę poziomą wynosi ok. 1000 kWh/m2/rok. Wartość ta jest stała dla danej szerokości geograficznej. Oznacza to, iż Polska posiada bardzo podobne warunki do rozwoju energetyki słonecznej, jak Niemcy – będące światowym liderem w tej dziedzinie.


W kolejnym artykule opiszemy budowę typowej mikroinstalacji fotowoltaicznej stosowanej w domu jednorodzinnym.


Masz jakieś pytanie? Zapraszamy do działu „Kontakt” – chętnie pomożemy!


Bison Energy Sp. z o.o.

Trojany 64E, 05-252 Dąbrówka, Poland

NIP: 1251624891  |  KRS: 0000499135

Copyright 2014 Bison Energy

design by sixbox.es